Nabízíme Vám zpracování kompletních firemních prezentací včetně:
  • grafického návrhu
  • tvorby a úprav obrázků
  • schémat
  • formulářů
  • interaktivních 3D modelů
  • nejnovějších www technologií (Flash, JavaScript, PHP, MySQL, ASP, .NET, XHTML apod.)
  • zajištění domény a finální umístění na internet
  • DVD, CD-rom, PDF nebo tištěných materiálů
Obsah webových stránek je možno prezentovat také formou multimediálního cd-rom, souboru pdf nebo tištěných materiálů.