Seznam publikovaných článků:
  • Cinema 4D a Allplan FT - neporazitelná kombinace, Stavebnictví a interiér, 11/2001, strana 64
  • Cinema 4D a Allplan FT - neporazitelná kombinace, Computer Design, 1/2003, strana 62
  • Nastavení porvrchů v animaci I., Computer Design, příloha Dílna, 1/2003, strana 7
  • Jak vytvořit zalomené i vícenásobné ostění u otvorů s kruhovým nadpražím, Computer Design, příloha Dílna, 1/2003, strana 8
  • Rastry ve 3D - Jak se na to dívá Cinema 4D, it CAD, 4/2003, strana 6
  • Nastavení porvrchů v animaci II., Computer Design, příloha Dílna, 3/2003, strana 6
  • Přiřazení per a barev pro tisk, Computer Design, příloha Dílna, 3/2003, strana 12
  • Jak zkonstruovat dveře v nosné stěně, Computer Design, příloha Dílna, 4/2003, strana 12